#Tips&Tricks #Accountancy #Trends #Adviseren

Een nieuw recept?!

Johan De Coster 08 oktober 2019

Een nieuw recept?!

Dat het beroep van boekhouder en accountant vandaag in volle (r)evolutie is, zal niemand nog de wenkbrauwen doen fronsen. Informatisering, digitalisering, BI, data-analyse, … nemen een aantal recurrente taken van de economische beroepsbeoefenaars over en reiken nieuwe tools aan voor de adviseurs van morgen.

Het beroep zal niet verdwijnen, in tegenstelling tot wat sommigen beweren, het zal “anders” zijn. Het komt erop aan “mee” te zijn met deze verandering anders riskeert men om verweesd achter te blijven.

Deze situatie kan best vergeleken worden met je lievelingsrestaurant. Je komt hier vaak, kent de kaart van binnen en van buiten, je kent de meeste gasten, de chef, het personeel, het servies, … kortom dit voelt heel bekend.

Op een avond zit je daar en kijkt om je heen. Er is verder geen volk, de kaart is nog steeds dezelfde en bij een kijkje in de keuken zie je een oudere kok aan een versleten fornuis en een houten kachel waarop hij zijn klassieke gerechten maakt. Hij wordt geholpen door een koppel van dezelfde leeftijd.

Je komt terug aan tafel en denkt: als het hier niet snel drastisch verandert, gaat deze zaak ten onder! Er zijn nieuwe investeringen nodig, jongere mensen, modernere apparatuur en een aangepaste kaart met nieuwe recepten.

Zo heeft Intellifin een nieuwe kaart gemaakt voor boekhouders en accountants met een aantal nieuwe recepten voor de toekomst: Ondernemingsradar, sectoranalyses, de cijferbabbel, …

Een waaier van tools die het mogelijk maken om proactief te adviseren op maat van de klant. En dat is nu net waar het in de toekomst zal om draaien. We kijken niet langer naar het verleden maar samen met de klant vooruit, naar de toekomst.

Laat het smaken en geniet ervan!


Johan De Coster
Bedrijfsrevisor - Accountant Van Havermaet
Voorzitter LVAB
Raadslid IAB

Het beroep van boekhouder en accountant zal niet verdwijnen, in tegenstelling tot wat sommigen beweren, het zal “anders” zijn. Het komt erop aan “mee” te zijn met deze verandering anders riskeert men om verweesd achter te blijven.

Wist je dat …

Wist je dat … heel wat accountantskantoren hun resultaatbesprekingen organiseren aan de hand een nieuw recept, nl. van de analyses uit de Ondernemingsradar. Ze geven hun klanten inzicht in huidige & toekomstige cijfers met boeiende en interactieve analyses. Met als resultaat: enthousiaste klanten!

Wil je ook enthousiaste klanten en structuur in je besprekingen, kom dan naar onze opleiding ‘Adviseren kan je leren!’. Alle info vind je hier.

Nòg meer insights?

De chocoladesector - een groeisector

Paul Hermans 18 oktober 2019

De chocoladesector is in België een groeisector. In de periode 2015-2018 bedroeg de jaarlijkse groei zo’n 6,2%. De basischocolade wordt dikwijls bij Callebaut gekocht om tot pralines en andere producten verwerkt te worden. Het nu Zwitserse Barry Callebaut produceert onder meer in Wieze (Lebbeke), waar de grootste chocoladefabriek in de ...

Lees meer #Sectoranalyse #Trends

Hoe kan je het personeelsrendement verbeteren?

Paul Hermans 31 juli 2019

Hebben we niet teveel personeel? Betalen we het personeel niet teveel of te weinig? Kost een medewerker gemiddeld meer of minder dan bij de concurrentie? In de financiële analyse kijkt men dikwijls naar het percentage van de bezoldigingen in functie van de omzet en/of brutowinst. Maar op zich levert dat niet genoeg informatie op.

Lees meer #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Personeel #Adviseren