#Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Personeel #Adviseren

Hoe kan je het personeelsrendement verbeteren?

Paul Hermans 31 juli 2019

Hoe kan je het personeelsrendement verbeteren?

Hebben we niet teveel personeel? Betalen we het personeel niet teveel of te weinig? Kost een medewerker gemiddeld meer of minder dan bij de concurrentie?

In de financiële analyse kijkt men dikwijls naar het percentage van de bezoldigingen in functie van de omzet en/of brutowinst. Maar op zich levert dat niet genoeg informatie op. Als de bezoldigingen een hoger percentage van de brutowinst afromen, waar ligt dan de oorzaak?

Om een antwoord op die vragen te krijgen moeten we het aantal personeelsleden (VTE’s) meenemen in onze analyse. Zo kunnen we berekenen hoeveel onze werknemer gemiddeld opbrengt en gemiddeld kost. Dat verschil moet natuurlijk positief zijn en liefst in stijgende lijn gaan.

Personeelsrendement is een cruciaal begrip

Het loont de moeite om de evaluatie te maken van de grootte en de evolutie van het personeelsrendement.

Het personeelsrendement drukt uit hoeveel een personeelslid opbrengt. Het is het verschil tussen de brutowinst per personeelslid en de kost per personeelslid. Hoe hoger dit cijfer, hoe beter. Uiteraard is het de bedoeling om hier een positief saldo over te houden. Maar we merken dat dit niet altijd lukt. Kijk bijv. eens naar de actuele cijfers van de winkelketen Blokker. De evolutie illustreert de neergang van het Blokkerconcern in België.

Blokker | Boekjaar 2018

Personeelredenement Blokker 2018

Het personeelsrendement drukt uit hoeveel een personeelslid opbrengt. Het is het verschil tussen de brutowinst per personeelslid en de kost per personeelslid. Hoe hoger dit cijfer, hoe beter.

Hoe kunnen we het personeelsrendement verbeteren?

De oorzaken van een te laag personeelsrendement kunnen zijn:

 • Te veel personeel
 • Te hoge gemiddelde personeelskost
 • Een te lage verkoopmarge die de brutowinst drukt
 • Hoge uitgaven voor diensten van derden
Personeelsrendement Verbeteren Diagram

Het personeelsrendement verhogen kan het eenvoudigst door:

 • Het personeelsaantal te reduceren
 • De gemiddelde loonkost te verlagen (dit heeft meestal tijd nodig)
 • De verkoopmarge op te krikken via hogere verkoopprijzen of lagere aankoop- of productiekosten.
 • Te besparen op de diensten en diverse goederen

Babbelinspiratie

Je kan als adviseur vragen stellen bij ieder bedrijfscijfer. Je maakt ondernemers bewust van de situatie en je kan hem/haar triggeren om hierover na te denken. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen de raadgever en de ondernemer.

We geven een voorzet:

 • Hoe zijn de lonen in vergelijking met concurrenten?
 • Is er voldoende / teveel personeel?
 • Ervaart het personeel veel of weinig werkdruk?
 • Kan er vlot gerekruteerd worden?
 • Is er veel of weinig personeelsverloop? Is er veel ziekteverlof? Dat laatste heeft immers een weerslag op het personeelsrendement.
 • Zijn er functies die ingevuld kunnen worden door uitzendkrachten? Zijn uitzendkrachten gemiddeld goedkoper of duurder dan vast personeel?

Wist je dat …

Wist je dat je je klanten kan verbazen met inzichten in hun cijfers en de cijfers van hun concurrenten? Met de Ondernemingsradar van Intellifin maak je een sectorvergelijking of concurrentiestudie volledig op maat voor je klant. Je hebt er meteen een nieuwe service voor je kantoor bij.

Wil je snel en gemakkelijk je bedrijf met een ander vergelijken? Neem dan contact met ons op. We bezorgen je met plezier een kennismakingsaccount voor de Ondernemingsradar.

Nòg meer insights?

Een nieuw recept?!

Johan De Coster 08 oktober 2019

Dat het beroep van boekhouder en accountant vandaag in volle (r)evolutie is, zal niemand nog de wenkbrauwen doen fronsen. Informatisering, digitalisering, BI, data-analyse, … nemen een aantal recurrente taken van de economische beroepsbeoefenaars over en reiken nieuwe tools aan voor de adviseurs van morgen.

Lees meer #Tips&Tricks #Accountancy #Trends #Adviseren

Meer omzet of meer marge?

Paul Hermans 24 juli 2019

In onze vorige blogs hebben we met onze klant zijn huidige cijfers besproken: hoe zit het met omzet en verkoopmarge. Het eerste doel van een klantbespreking is om de ondernemer (meer) inzicht te geven in zijn cijfers. Waar willen we uiteindelijk naar toe in onze adviesgesprekken? Naar de toekomst! Wat beïnvloedt onze cijfers en hoe kunnen we onze cijfers sturen? Wat is het effect van bepaalde maatregelen? Gaan we voor groei of kiezen we ervoor om ons bedrijf rendabeler te maken?

Lees meer #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Groei #Adviseren