#Accountancy #Ratios #Cijferbabbel #Analyseren

Analyse in de kijker : Liquiditeit

Kristel Hermans 25 januari 2023

Analyse in de kijker : Liquiditeit

Liquiditeit

Liquiditeit is de mate waarin een onderneming in staat is om haar verplichtingen na te komen. Het gaat hierbij vooral om het vermogen om kortetermijnschulden te betalen.

Om de liquiditeit te beoordelen bereken je de quick ratio (liquiditeit in enge zin) of de current ratio (liquiditeit in ruime zin). Deze ratio geeft aan of een onderneming over voldoende liquide middelen beschikt om aan haar verplichtingen te voldoen.

Belang van een goede liquiditeit

Een goede liquiditeit stelt een onderneming in staat om haar verplichtingen op tijd te voldoen en zo de kredietwaardigheid te behouden. Bovendien kan een bedrijf met een goede liquiditeit snel actie ondernemen als er zich onverwachte kansen of uitdagingen voordoen.

Een slechte liquiditeit is een risico. Als een bedrijf zijn schulden op korte termijn niet kan betalen, kan het in een staat van faillissement komen.

Liquiditeitsproblemen oplossen

Er zijn verschillende manieren om de liquiditeit van een bedrijf te verbeteren, zoals:

  • Verkoop van niet-essentiële activa zoals vastgoed, machines of andere investeringen.
  • Financiering door middel van langetermijnleningen of extra kapitaal. Dit kan bijvoorbeeld gaan om bankleningen, obligaties of crowdfunding.
  • Vermindering van kosten door bijvoorbeeld de overheadkosten te verminderen of door efficiënter te werken.
  • Vermindering van voorraad door bijvoorbeeld de productie te verminderen of door de verkoop te stimuleren.
  • Verlaging van de debiteuren- en crediteurentermijnen: door de klanten sneller te laten betalen of door leveranciers later te betalen, kan je geld sneller vrijmaken of langer in het bedrijf houden.

Kortom, liquiditeitsproblemen kunnen vaak voorkomen worden door de te financieren periode te verkleinen. Dus door de gemiddelde opslagduur van de voorraden en het aantal dagen klantenkrediet te verlagen, en het aantal dagen leverancierskrediet eventueel op te trekken.

Meer lezen over liquiditeit? Bekijk dan onze uitgebreide blogreeks ‘Wat leert de balans?’

Nòg meer insights?

Belgische kmo’s 6,1 miljard euro armer door loonindexering.

Kristel Hermans 1 december 2022

Door de automatische loonindexering stijgen de loonkosten in de meeste bedrijven met 10%. Fijn voor de portemonnee van de werknemer, iets minder voor die van de kmo

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Groei #Babbelinspiratie

Wat bepaalt de waarde van een bedrijf?

Paul Hermans 15 november 2022

Als zaakvoerder wil je het beste voor de toekomst van je onderneming en je personeel. Ondernemers streven naar continuïteit voor hun bedrijf en als ze op een dag verkopen, willen ze uiteraard een goede prijs voor de zaak waar ze zo lang en hard voor hebben gewerkt.

Maar het echte probleem is dat er verschillende opinies zijn over wat de basis moet zijn voor de waardering. Is dat de winst? En zo ja, is het de nettowinst na belasting of de winst in een eerder stadium van de resultatenrekening? Men gaat frequent uit van de EDITDA. Maar winst, in welk stadium dan ook, is nog geen geld.

Lees meer #Accountancy #Cashflow #Features #Vennootschappen