#Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Groei #Sectoranalyse

Wat leert de resultatenrekening?

Deel 1: omzetgroei en verkoopmarge

Paul Hermans 9 augustus 2021

Wat leert de resultatenrekening? Deel 1: omzetgroei en verkoopmarge

Groeit de omzet?

Een omzetgroei van enkele procenten per jaar zorgt voor een zeker comfort in de bedrijfsvoering. Vele kosten stijgen immers ieder jaar. De lonen worden op zijn minst geïndexeerd.

In ons voorbeeld vergelijken we de gemiddelde omzetgroei over vijf jaar van acht brouwerijen: Bières De Chimay, Brasserie Du Bocq, Brouwerij Bosteels, Brouwerij Haacht, Brouwerij Lindemans, Brouwerij Martens, Duvel Moortgat en Palm.

🌍 VOORBEELD: Brouwerijen

De mediaanwaarde geeft de gemiddelde groei over vijf jaar van deze brouwerijen. Dat is een mooi cijfer. Maar we zien dat er grote verschillen zijn. Dat komt o.m. doordat sommige bieren, zoals die van Haacht, minder gegeerd worden. Speciale bieren doen het de voorbije jaren beter dan gewone pils. Brouwerij Martens is leverancier van de Duitse retailreus Aldi en profiteert mee van de groei van dit bedrijf.

Afbeelding1

Het belang van de verkoopmarge

Als we de omzet verminderen met de aankoop- en productiekosten, bekomen we de winst op verkopen.

De winst op verkopen wordt beïnvloed door slechts twee factoren:

  • een hogere of lagere verkoopprijs
  • een hogere of lagere kostprijs

De verkoopmarge is de winst op verkopen uitgedrukt als een percentage van de omzet.

Een voldoende verkoopmarge is de basis van een gezond bedrijf. Elk tiende van een procent is hier belangrijk! Soms wordt de verkoopprijs bepaald door op de aankoopprijs een opslagpercentage toe te passen. Vaak wordt ook naar de prijzen van de concurrentie gekeken. Het bepalen van de optimale verkoopprijs is een moeilijke en delicate oefening. Hoeveel wil de klant betalen voor ons product? Dat laatste hangt samen met de kwaliteit en de service. Zich onderscheiden van de directe concurrenten is belangrijk om controle over de verkoopprijs te kunnen uitoefenen.

De verkoopmarges variëren sterk naargelang de sector. Verdelers van brandstoffen hebben een veel lagere marge dan bierbrouwers, die als belangrijkste grondstof water gebruiken. Maar leveranciers van brandstoffen weten met een verkoopmarge van minder dan 5% toch winst te maken. We moeten de verkoopmarge dus vergelijken met die van soortgelijke bedrijven.

🌍 VOORBEELD: Brouwerijen

De kostprijs van het bier verschilt niet zo erg veel. Alhoewel bepaalde grondstoffen zoals hop duurder zijn dan gerst. Maar de verkoopprijzen zijn heel erg verschillend. Voor premium bieren ligt de verkoopprijs en de verkoopmarge hoger dan voor pils.

Brouwerij Martens heeft de laagste verkoopmarge van onze brouwerijen. Het maakt onder meer de huismerken Karsquell en Schültenbrau voor het Duitse Aldi, een grote supermarktketen. Als toeleverancier van zo'n grote retailer moet je tevreden zijn met een lage verkoopmarge. Anderzijds heeft Martens minder reclamekosten en profiteert het mee van de groei van Aldi.

Afbeelding2

Nòg meer insights?

Wat leert de resultatenrekening?

Deel 2: brutowinstmarge, ebitda en nettowinstmarge

Paul Hermans 16 augustus 2021

De winst op verkopen wordt verminderd met o.m. de diensten & diverse goederen zoals huur, telecom, verzekeringen, publiciteit en de bezoldigingen van de bestuurders. De bezoldigingen van het personeel zijn in dit stadium van de resultatenrekening nog niet afgetrokken.

Als de brutowinstmarge wijzigt ligt dat dus aan de hierboven opgesomde kosten en/of aan de verkoopmarge.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Sectoranalyse

Wat bepaalt de waarde van een bedrijf?

Paul Hermans 15 november 2022

Als zaakvoerder wil je het beste voor de toekomst van je onderneming en je personeel. Ondernemers streven naar continuïteit voor hun bedrijf en als ze op een dag verkopen, willen ze uiteraard een goede prijs voor de zaak waar ze zo lang en hard voor hebben gewerkt.

Maar het echte probleem is dat er verschillende opinies zijn over wat de basis moet zijn voor de waardering. Is dat de winst? En zo ja, is het de nettowinst na belasting of de winst in een eerder stadium van de resultatenrekening? Men gaat frequent uit van de EDITDA. Maar winst, in welk stadium dan ook, is nog geen geld.

Lees meer #Accountancy #Cashflow #Features #Vennootschappen