#Tips&Tricks #Cijferbabbel #Cashflow

Maak gelden vrij die vastzitten!

Paul Hermans 31 januari 2017

Maak gelden vrij die vastzitten!

Heeft u geld nodig voor de aankoop van een nieuwe wagen, een nieuw project of een kleine investering en wilt u geen beroep doen op een bankfinanciering, kijk dan eerst even naar het geld dat vastzit in de onderneming.

De oplossing?

In de onderneming zit vaak heel wat geld 'vast' dat door bepaalde ingrepen kan 'bevrijd' kan worden.

De middelen van de onderneming volgen een cyclus: eerst wordt de voorraad aangekocht en opgeslagen daarna worden de artikelen verkocht en de klant betaalt, meestal na een herinnering. Hierdoor zit een groot bedrag aan geldmiddelen vast. Daarnaast geniet de onderneming van een betalingstermijn om zijn leveranciersschulden te betalen. Deze cyclus noemt men de cashflow cyclus of de te financieren periode. We lichten het toe aan de hand van een voorbeeld.

De stocks worden gemiddeld na 113 dagen verkocht. De klant betaalt na 38 dagen. Tezamen geeft dat 151 dagen. Anderzijds geniet het bedrijf 45 dagen krediet van de leveranciers. Het verschil: 106 dagen. Dat is de te financieren periode. Het verkleinen van de financieringsperiode kan aanzienlijke hoeveelheden cash vrijmaken, die voor andere doeinden kunnen aangewend worden.

Indien de omzet per dag 1.000 euro is, dan is de behoefte aan werkkapitaal: 106 x 1.000 euro = 106.000 euro. Indien het aantal dagen verminderd wordt tot 80 dagen, dan is de behoefte aan werkkapitaal: 80 x 1.000 = 80.000 euro. Dus 26.000 euro die u nu voor iets anders kan aanwenden.

Wat leren we hier uit?

  • Hou de voorraad in het oog. Uw geld zit vast in uw stocks. Hoe sneller uw voorraad roteert, hoe sneller u dit merkt op uw bankrekening.
  • Volg vooral uw klanten goed op. Hoe sneller ze betalen, hoe sneller u over meer middelen beschikt. Banken hebben formules om uw klantenkrediet te financieren.
  • Kijk naar de betalingstermijnen van uw leverancier. Hoe langer u mag wachten met betalen, hoe langer u over uw eigen liquiditeiten kunt beschikken. Ga eventueel onderhandelen over langere termijnen.

Te onthouden

  • Vergeet het geld dat 'vastzit' in de onderneming niet!
  • Werk een beleid uit dat de cashflow cyclus optimaliseert.

Wat kan Intellifin voor u betekenen?

In de Ondernemingsradar vindt u een handige module die zicht geeft op de cashflow cyclus. Met de schuifbalken ziet u onmiddellijk het effect van een aanpassing of optimalisatie.

Cashflow optimalisatie

Nòg meer insights?

Breek met de klassieke jaarbespreking!

Kristel Hermans 6 maart 2017

Traditioneel maakt men bij de jaarbespreking de balans (letterlijk en figuurlijk) van het afgelopen jaar. Onze mening? Saai zo'n droge balans! En enkel nuttig als met die info ook iets gedaan wordt. Vaak wordt deze enorme opportuniteit compleet genegeerd! Maak gebruik van dit moment om informeel al eens vooruit te kijken. Wat zijn de plannen van de ondernemer? Zijn er nieuwe investeringen op til en hoe sluiten zijn financiën hierbij aan?

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Accountancy

Een kleine prijsverhoging kan grote gevolgen hebben!

Kristel Hermans 2 december 2016

Een prijsverhoging overwegen? Doe eens de oefening samen met uw klant: wat zijn de meeropbrengsten als de prijzen met 1%, 2% of 3% verhoogd worden? Hoeveel klanten denkt u te verliezen? De start van een nieuw toekomstplan waarbij u onmiddellijk de financiële implicaties van deze brainstorm ziet.

Lees meer #Tips&Tricks #Cijferbabbel #Groei