#Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Personeel #Adviseren

Hoe efficiënt ben je bezig met je personeel?

Paul Hermans 17 juli 2019

Hoe efficiënt ben je bezig met je personeel?

In het vorig artikel beklemtoonden we het belang van een voldoende verkoopmarge. Tezelfdertijd zagen we dat een hoge verkoopmarge niet altijd leidt tot een goede nettowinstmarge.

Tussen top- en bottomline kan nog veel veranderen. Daar zitten de bezoldigingen voor iets tussen.

We bekijken niet zomaar het totaalbedrag van de bezoldigingen of het percentage van de bezoldigingen in functie van de verkopen. We onderscheiden twee aspecten: wat brengt het personeel op en hoeveel kost het?

In veel bedrijven speelt het personeelsrendement een sleutelrol in de concurrentiestrijd en is het een bepalende factor voor de rentabiliteit. Het komt erop aan om goed gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en deze efficiënt te laten functioneren. Er moeten ook niet meer medewerkers aangetrokken worden dan nodig. Anderzijds moeten de lonen niet hoger zijn dan nodig. Het is een kwestie van rendement, de verhouding tussen opbrengst en kost.

Hoe meten we het personeelsrendement?

Het personeelsrendement drukt uit hoeveel een personeelslid opbrengt. Dit is het verschil tussen de brutowinst per personeelslid en de gemiddelde kost per medewerker. Hoe hoger dit cijfer, hoe beter.

We kijken naar de cijfers van Confiserie Leonidas en Pralinart, twee pralinemakers.

Personeelsrendement | Confiserie Leonidas

Personeelsrendement Confiserie Leonidas

Personeelsrendement | Pralinart

Personeelsrendement Pralinart

Een hoge verkoopmarge niet altijd leidt tot een goede nettowinstmarge. Tussen top- en bottomline kan nog veel veranderen. Daar zitten de bezoldigingen voor iets tussen. Het personeelsrendement drukt uit hoeveel een personeelslid opbrengt. Dit is het verschil tussen de brutowinst per personeelslid en de gemiddelde kost per medewerker. Hoe hoger dit cijfer, hoe beter.

Ieder jaar zien we dat Pralinart een beter personeelsrendement heeft dan Leonidas. Het bedrijf presteert op de twee componenten van de verhouding beter. De brutowinst per personeelslid ligt hoger, ondanks het feit dat de verkoopmarge bij Leonidas veel hoger is. Pralinart werkt efficiënter!

Confiserie Leonidas is groter dan Pralinart. Leonidas heeft 386 voltijdse werkkrachten, Pralinart maar 29. De manager van Pralinart heeft het gemakkelijker om te weten wat iedereen precies uitricht en om het arbeidsproces te optimaliseren.

De gemiddelde kost per personeelslid ligt ook lager bij Pralinart. Voor 2018 gaat het om 53.669 euro tegenover 62.573 euro. Of Leonidas geeft per medewerker 17% meer uit.

Het gevolg is dat de nettowinstmarge van Leonidas in 2018 ruim voldoende was, maar toch een flink stuk lager was dan bij Pralinart: 5,26% tegenover 7,49%. Een gigantisch verschil. Pralinart vertrekt inzake verkoopmarge met een ruime achterstand maar presteert op de onderste lijn van de resultatenrekening beter.

Kan of moet Leonidas bijsturen? Niet noodzakelijk want het is zeer rendabel. Als we een vergelijking maken met een aantal chocoladebedrijven dan wringt het schoentje vooral bij de personeelskost. Bij Leonidas is die één van de hoogste in de sector en ligt die ver boven de mediaanwaarde. Pralinart zit ongeveer op de mediaanwaarde.

Benchmarking chocoladebedrijven 2018

Benchmarking Chocoladebedrijven

Confiserie Leonidas is een goed bedrijf met één zwak punt: de hoge personeelskost per personeelslid in vergelijking met de sectorgenoten.

Conclusie

Naast een gezonde evolutie van de omzet en een voldoende verkoopmarge is een goed personeelsrendement noodzakelijk om rendabel te zijn.

Als je een bedrijf analyseert, kijk dan achtereenvolgens naar:

 • de omzetevolutie
 • de verkoopmarge
 • de brutowinst per personeelslid
 • de kost per personeelslid
 • het personeelsrendement
 • de nettowinstmarge

Vergelijken met andere bedrijven helpt je om de resultaten goed te interpreteren.

Babbelinspiratie

Je kan als adviseur vragen stellen bij ieder bedrijfscijfer. Je maakt ondernemers bewust van de situatie en je kan hem/haar triggeren om hierover na te denken. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen de raadgever en de ondernemer.

We geven een voorzet:

 • Hoe verloopt de evolutie van het personeelsrendement?
 • Hoe zijn de lonen in vergelijking met concurrenten?
 • Is er voldoende / teveel personeel?
 • Kan er vlot gerekruteerd worden?
 • Is er veel of weinig personeelsverloop? Is er veel ziekteverlof? Dat laatste heeft immers een weerslag op het personeelsrendement.
 • Zijn er functies die ingevuld kunnen worden door uitzendkrachten? Zijn uitzendkrachten gemiddeld goedkoper of duurder dan vast personeel?

Wist je dat …

Wist je dat je je klanten kan verbazen met inzichten in hun cijfers én de cijfers van hun concurrenten? Met de Ondernemingsradar van Intellifin maak je een sectorvergelijking of concurrentiestudie volledig op maat voor je klant. Je hebt er meteen een nieuwe service voor je kantoor bij.

Interesse? Neem dan contact met ons op. We laten je met plezier de Ondernemingradar gratis testen.

Nòg meer insights?

Meer omzet of meer marge?

Paul Hermans 24 juli 2019

In onze vorige blogs hebben we met onze klant zijn huidige cijfers besproken: hoe zit het met omzet en verkoopmarge. Het eerste doel van een klantbespreking is om de ondernemer (meer) inzicht te geven in zijn cijfers. Waar willen we uiteindelijk naar toe in onze adviesgesprekken? Naar de toekomst! Wat beïnvloedt onze cijfers en hoe kunnen we onze cijfers sturen? Wat is het effect van bepaalde maatregelen? Gaan we voor groei of kiezen we ervoor om ons bedrijf rendabeler te maken?

Lees meer #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Groei #Adviseren

Alles begint met … omzet

Paul Hermans 10 juli 2019

Als je begint met naar de cijfers van een bedrijf te kijken, dan begin je met te kijken naar de ‘Verkopen’. De omzet is misschien niet het belangrijkste cijfer maar wel het eerste cijfer dat iedere ondernemer in zijn hoofd heeft.

Lees meer #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Groei #Adviseren