#Cijferbabbel #Sectoranalyse #Adviseren

Handtassengevecht bij Delvaux

Paul Hermans 1 december 2020

Handtassengevecht bij Delvaux Bron: website Delvaux

Situatieschets

Het financiële dagblad ‘De Tijd’ schrijft op 20 oktober onder de titel ‘Handtassengevecht bij Delvaux’:

Aandeelhouder Jean-Marc Loubier en CEO Marco Probst van het luxelederbedrijf Delvaux zijn het grondig oneens over de strategie. De positionering van het merk staat centraal in het conflict: moet Delvaux een consumentenmerk zijn of een exclusief nicheproduct?

Het is een belangrijk issue in veel bedrijven: wil je een hogere marge of meer omzet?

In dit geval is de discussie nog veel belangrijker. Blijft Delvaux een luxespeler of evolueert het naar een gewoon consumentenbedrijf?

Delvaux, opgericht in 1829, is één van de oudste Belgische bedrijven en geniet wereldfaam voor de kwaliteit van zijn handtassen. Tegenwoordig is het onder controle van een Chinees bedrijf.

Delvaux Createur maakt dure handtassen. Prijzen van 4.000 tot 5.000 euro zijn heel gewoon.

Het bedrijf is de oudste fabrikant van lederen handtassen en drijft op het vakmanschap van de werknemers. De naam van de persoon die garant staat voor de kwaliteit is vermeld in iedere handtas. Het Belgische bedrijf werd in 2011 overgenomen door het Chinese Fung Brands, om de groei te versnellen. Chinezen zijn verzot op luxueuze handtassen uit Europa.

Het merk heeft een aura van exclusiviteit. De merknaam is een belangrijk actief in de luxebranche: je koopt niet zomaar een handtas, maar een Delvaux.

Een gevolg van die strategie is dat artikelen in principe nooit moeten afgeprijsd worden. Maar de CEO van Delvaux doet dat wel en is zo in een intern conflict verzeild.

De exclusiviteit wordt juist verstevigd door nooit kortingen te geven. Echte luxegoederen worden desnoods vernietigd. Doordat de prijzen alleen maar stijgen is de aankoop een investering en geen kost. Limited Editions creëren bovendien een kunstmatige schaarste.

Evolutie van de cijfers

Sterke en zwakke punten Delvaux

Sinds 2016 ging het bedrijf van vier sterren naar één ster. In 2019 waren er bovendien vier zwakke punten!

Hoe kan een gereputeerd bedrijf zo’n neergang kennen?

Omzetevolutie

Omzetgroei Delvaux

De omzet groeide drie jaar tijdens de laatste vijf jaren. De daling met ruim 8% in 2019 is belangrijk maar verklaart niet de algemene verslechtering.

Verkoopmarge

Verkoopmarge Delvaux

Bij dalende omzet stijgen de uitgaven voor aankopen. Zo wordt de verkoopmarge langs twee zijden aangetast. De verkoopmarge van het laatste jaar bedraagt 50,7% en is gedaald met 7,5%. Dat is een bijzonder negatieve evolutie, die ook te maken kan hebben met prijsreductie.

Brutowinstmarge

Brutowinstmarge Delvaux

De brutowinstmarge van het laatste boekjaar is te laag.

Bij dalende recurrente opbrengsten stijgen de uitgaven voor aankopen en voor diensten & diverse goederen. Dit worstcasescenario zorgt voor een krimpende brutowinstmarge.

De gemiddelde brutowinstmarge over de laatste vijf jaren vertoont een sterk dalende tendens.

Personeelsrendement

Personeelsrendement grafiek Delvaux Personeelsrendement tabel Devlaux

In 2016 was het personeelsrendement uitzonderlijk hoog! In 2019 is het laag.
De toename van de gemiddelde personeelskosten en de daling van de brutowinst per personeelslid beïnvloeden beiden het personeelsrendement in negatieve zin.

De vraag die hier naar boven komt is: Waarom zijn de gemiddelde loonkosten voor het vast personeel zo sterk toegenomen in 2019? Gaat het om een eenmalige uitkering of om een echte loonsverhoging die ook voor de volgende jaren meetelt?

Ebitda, nettowinst en cashflow

Ebitda nettowinst en cashflow Delvaux

Vergelijking met soortgelijke bedrijven

Delvaux Createur is een uniek bedrijf en goede vergelijkingspunten vinden is niet eenvoudig. Toch hebben we enkele bedrijven gevonden: Michael Kors Belgium, Louis Vuitton Belgium en Samsonite Europe.

Verkoopmarge sector

Uit de vergelijking valt op dat de verkoopmarge van Delvaux, die sterk gedaald is de voorbije jaren, nog steeds op één na de hoogste is.

Brutowinstmarge sector

Inzake brutowinstmarge, een stap lager in de resultatenrekening, doet Delvaux het slechter dan de drie anderen. Dit betekent dat Delvaux relatief meer uitgeeft aan diensten & diverse goederen dan de collegabedrijven. Die rekening zou in detail moeten uitgepluisd worden.

Brutowinst per personeelslid sector

De brutowinst per personeelslid is nog steeds hoger dan de dan de mediaanwaarde.

Brutowinst per personeelslid sector

Maar Delvaux heeft veruit de hoogste gemiddelde personeelskosten. Het verschil met de mediaanwaarde is enorm groot.

Brutowinst per personeelslid sector

Het personeelsrendement is een zwak punt geworden, waar het voorheen een sterk punt was. Wel is het zo dat Delvaux een productiebedrijf is en de andere bedrijven enkel verkopen in België. Maar dat is altijd zo geweest en verklaart dus niet de negatieve evolutie.

De krimpende verkoopmarge, de hoge uitgaven voor diensten & diverse goederen en de stijgende gemiddelde personeelskosten zijn - meer dan de omzetevolutie - verantwoordelijk voor de negatieve evolutie in de financiële cijfers.

Maar ook de gemiddelde opslagduur van de voorraden en het aantal dagen klantenkrediet zijn veel hoger dan bij de vergelijkingspunten.

Opslagduur voorraden sector
Klantenkrediet sector

De handtassen blijven gemiddeld 220 dagen in stock en na verkoop duurt het gemiddeld 216 dagen voor het geld binnen komt!

Een scheefgegroeide situatie

Uit de analyse van de cijfers van Delvaux en die van concurrenten komen meerdere problemen tevoorschijn:

  • Omzetdaling
  • Dalende verkoopmarge
  • Relatief hoge uitgaven diensten & diverse goederen
  • Sterk gestegen gemiddelde loonkost
  • Hoge opslagduur
  • Veel klantenkrediet

Er werd in 2019 een stevig verlies gemaakt maar de cashflow was nog nipt positief. Pas als je cashdrain krijgt wordt de situatie kritiek. Maar de solvabiliteit is slecht. En de effecten van corona zitten nog niet in deze cijfers …

Netto schuldratio en terugbetalingscapaciteit Delvaux

In 2020 dalen de omzetcijfers van luxebedrijven gemiddeld zo’n 15%, als gevolg van de coronacrisis. Dat maakt dat de financiële problemen acuut en dringend worden.

In dergelijke omstandigheden aan een herstelplan dokteren is bijzonder moeilijk. Uiteraard is dat ook niet de opdracht van de accountant. Maar de accountant moet wel de weerslag van de verschillende opties kunnen berekenen. En hij moet het management terzijde staan door objectieve informatie aan te reiken.

Dit voorbeeld toont ook aan dat je de situatie jaar na jaar moet opvolgen en zo snel mogelijk moet corrigeren.

Hoe ga je van cijfers naar inzichten?

De tijd dat je je klanten enkel een kolommenbalans en resultatenrekening voorlegt is passé. Een ondernemer heeft een helicopterview nodig over zijn bedrijf.

Een ondernemer stelt zich o.a. volgende vragen:

  • Waar sta ik?
  • Doe ik het goed?
  • Hoe kan ik mijn cijfers verbeteren?

Om inzicht te geven in cijfers begin je met de cijfers van het eigen bedrijf. Daarna bouw je deze inzichten verder uit met een benchmarking. Zo geef je aan je klant mee hoe goed hij/zij presteert t.o.v. concurrenten en welke punten eventueel kunnen verbeteren.

Je gaat je met het verhaal focussen op de essentie: DIE cijfers die op DAT moment belangrijk zijn voor DIE klant.

Daarbij ondersteun je je verhaal met cijfers, beelden & teksten uit de Ondernemingsradar. Zo ondersteunt Intellifin jouw inzichten en adviezen.

Nòg meer insights?

4 vragen waarmee jij je starter kan helpen

Kristel Hermans 2 februari 2021

Je herkent het vast wel. Een enthousiaste starter met een fantastisch idee. Die starter komt bij je langs met de vraag om het financiële luik van het plan te maken. Een geslaagd businessplan is meer dan een idee en wat cijfertjes. Een écht businessplan helpt om doordacht aan de slag te gaan met de start van een onderneming.

Lees meer #Adviseren #Accountancy #Babbelinspiratie

5 tips voor een digitaal klantengesprek

Kristel Hermans 26 oktober 2020

Het leven gaat veel digitaler sinds corona. Is dat ook voor jouw klantengesprekken? Deze gesprekken blijven cruciaal om goed advies te kunnen verlenen. Maar hoe pak je een dergelijk online gesprek aan? Waarop let je best en hoe voorkom je enige problemen ?

Lees meer #Adviseren #Accountancy #Tips&Tricks