#Adviseren #Cijferbabbel #Adviseren #Partners

Een waardevolle band opbouwen met je klanten volgens de vier pijlers van Fintegriteit.

Kristel Hermans 18 september juli 2023

Een waardevolle band opbouwen met je klanten volgens de vier pijlers van Fintegriteit.

Wij spraken met Marleen Nelissen van Fintegriteit. Samen met haar echtgenoot en twee medewerkers investeren ze dagelijks in de relatie met hun klanten. Ze hanteren hiervoor vier pijlers, namelijk een correcte boekhouding, betrouwbare begeleiding, begrijpelijke besprekingen en tijd investeren.

“In Fintegriteit hoor je het woord tijd”, zegt Marleen. “Naast een correcte boekhouding, hechten wij ook veel belang aan tijd maken voor onze klanten. Om tijd te maken voor hen is een zekere vorm van digitalisering nodig. Enkel zo kan je je tijd juist investeren, maar wij dringen deze digitalisering nooit op aan onze klanten. Zoals elk proces, moet je dit ook stapsgewijs aanpakken en mensen het voordeel ervan laten ervaren.”

De vier pijlers van Fintegriteit

In samenwerking met enkele financiële instellingen creëerden we binnen de Ondernemingsradar een dossier op maat, met daarin:

1. Alles begint met een correcte boekhouding

Volgens Marleen kan je pas een meerwaarde bieden en adviseren als de boekhouding correct is en volledig is ingeboekt. Je advies is nooit juist als de boekhouding niet correct is.

“Veel ondernemers zijn zich daar vaak niet van bewust. Het is dan ook onze taak om ervoor te zorgen dat alles correct is, maar ook om ervoor te zorgen dat de ondernemer het belang van een correcte boekhouding begrijpt”, zegt Marleen.

2. Betrouwbare begeleiding

“Digitaliseren en je klanten leren kennen is een belangrijk beginpunt voor je begeleiding”gaat Marleen verder.“Dan pas kan je samen met de ondernemer zijn boekhouding analyseren: wat zijn de sterke en zwakke punten, welke kosten maakt hij, hoe zit het met de omzet… Op deze manier leert hij zijn boekhouding zelf lezen en begrijpen en zo leer je hem waar hij mee bezig is.”

3. Verschillende babbelmomenten per jaar

Fintegriteit plant voor elke ondernemer een paar keer per jaar een babbel in, via chat of ter plaatse, dat maakt hen niet uit. Tijdens die babbels zorgen ze dat de ondernemer zijn boekhouding leert begrijpen en geven ze hem advies voor de toekomst.

Tijdens de babbels met onze klanten leren we ze hun boekhouding lezen en adviseren wij hen over de toekomst.

Marleen: “Deze momenten zijn heel belangrijk, want terwijl je met je klant over zijn boekhouding praat, leer je zijn toekomstplannen kennen en kan je adviseren en/of bijsturen waar nodig.”

Deze gesprekken gebeuren meestal volgens een vast stramien: de boekhouding wordt zo correct mogelijk afgewerkt voor het gesprek, tijdens het gesprek worden notities genomen, eventueel volgt er nog een korte telefonische opvolging en ten slotte krijgt de ondernemer een verslag.

“Dat verslag is belangrijk omdat de klant tijdens de gesprekken veel hoort en luistert, maar je ziet ook dat hij veel nadenkt. Als ze dan nadien het verslag nalezen, kunnen ze in alle rust alles nog eens op een rijtje zetten.”

Marleen vertelt ons dat ze het tijdens deze babbels telkens over het verleden, heden en de toekomst hebben met de ondernemer: “We geven hem een overzicht van zijn boekhouding (omzet, evolutie, hoeveel belastingen hij moet betalen…), we bespreken een aantal opvallende punten, maken een prognose voor de toekomst en geven hen, indien nodig, enkele tips om hun boekhouding beter of gemakkelijker te maken. Meestal sluiten we het gesprek nog af met enkele tips zoals een duwtje in de rug om wat meer te gaan netwerken of een cursus sociale media te volgen.”

4. Om dit alles te kunnen realiseren, moet je tijd investeren

Tijd investeren in de klanten is voor Fintegriteit de reden waarom ze er bewust voor kiezen om een klein kantoor te blijven. “We zijn meer dan enkel accountant, want we willen deel uitmaken van de ondernemersdroom, we zijn partner en supporter van onze klanten.”

Daarom wordt er ook geen dossierbeheerder aangeduid, iedereen kent elk dossier.“Vier paar ogen zien meer dan één, zo krijg je meer ideeën en daar wint de klant alleen maar bij.”

We zijn meer dan enkel accountant, want we willen deel uitmaken van de ondernemersdroom, we zijn partner en supporter van onze klanten.

Afbeelding 1

Nòg meer insights?

Een waardevolle band opbouwen met je klanten volgens de vier pijlers van Fintegriteit.

18 september 2023

Lees meer #Accountancy #Cijferbabbels #Adviseren #Partners

Analyse in de kijker: marge

Kristel Hermans 7 september 2023

Lees meer #Accountancy #Sector #Cijferbabbels #Hotels