#Accountancy #Ratios #Cijferbabbels #Analyseren

Analyse in de kijker: EBITDA en EBITDA-marge

Kristel Hermans 13 juli 2023

Analyse in de kijker: EBITDA en EBITDA-marge

Als ondernemer heb je waarschijnlijk al van EBITDA gehoord. Het is een veelgebruikte winstmaatstaaf die zich concentreert op de operationele performantie van een bedrijf, zonder daarbij rekening te houden met kosten en opbrengsten van de financiering en uitzonderlijke elementen.

EBITDA: maatstaf voor de rentabiliteit van je bedrijf

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Dat wil zeggen dat het de operationele winst van een bedrijf weergeeft vóór aftrek van interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen. Door deze elementen weg te laten, geeft EBITDA inzicht in de kernactiviteiten van het bedrijf en is het een handig middel om bedrijven met elkaar te vergelijken.

Wat is de EBITDA-marge?

De EBITDA-marge toont aan hoeveel operationele winst een onderneming maakt voor elke euro omzet. Hoe hoger de EBITDA-marge, hoe meer operationele winst er wordt gegenereerd. Met de EBITDA-marge kan je zien hoe de operationele winstgevendheid doorheen de tijd is geëvolueerd.

Hoe EBITDA en de EBITDA-marge berekenen?

EBITDA = bedrijfsresultaat + afschrijvingen + waardeverminderingen

Of

EBITDA = nettoresultaat + belastingen – financiële opbrengsten + financiële kosten + afschrijvingen + waardeverminderingen


EBITDA-marge = EBITDA / omzet


Kan je de EBITDA van je bedrijf verbeteren?

De EBITDA geeft een goede indicatie van de winstgevendheid van een onderneming. Daarnaast wordt EBITDA ook gebruikt in het kader van de waardering van een bedrijf. Bijvoorbeeld: een bedrijf wordt gewaardeerd tegen X keer de EBITDA. Hoe hoger de EBITDA, hoe hoger de waarde.

Om de EBITDA te verhogen, moeten bedrijven zich richten op het verbeteren van hun operationele efficiëntie en winstgevendheid. Dat kan betekenen dat ze hun productieprocessen moeten stroomlijnen, hun kostenstructuur aanpassen of hun prijzen moeten verhogen. Ook investeringen in nieuwe technologieën en innovatie kunnen bijdragen aan een hogere EBITDA.

EBITDA als maatstaf voor investeerders

EBITDA helpt investeerders om de prestaties van bedrijven te evalueren en te vergelijken, vooral bij overnames. Het wordt vaak gezien als een betere maatstaf voor prestaties dan nettowinst, omdat het geen rekening houdt met afschrijvingen, waardeverminderingen, financiële opbrengsten en kosten die de nettowinst kunnen beïnvloeden. EBITDA geeft dus een beter beeld van de operationele efficiëntie van een bedrijf.

Maar het gebruik van EBITDA als enige maatstaf voor prestaties is niet zonder risico's. Het weggooien van rentelasten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen kan een vertekend beeld geven van de werkelijke prestaties van een bedrijf. Bovendien kan het niet zomaar worden gebruikt als een maatstaf voor cashflow, omdat het geen rekening houdt met investeringen in kapitaalgoederen en werkkapitaal.

Conclusie

EBITDA is een vaak gebruikte maatstaf om de financiële gezondheid van een bedrijf weer te geven. Je kan op een eenvoudige manier de prestaties van verschillende bedrijven vergelijken, onafhankelijk van hun kapitaalstructuur en afschrijvingsbeleid en het is een goede manier om naar de toekomstwaarde van een bedrijf te kijken. Hoewel EBITDA zijn beperkingen heeft als het gaat om het beoordelen van de werkelijke cashflow en solvabiliteit van een bedrijf, blijft het een veelgebruikte maatstaf in de financiële analyse en beoordeling van bedrijven.

Nòg meer insights?

Reeks: Cijferbabbels

Kristel Hermans 7 juli 2023

Belgische chocolade: de zoete wereld van cacao

Lees meer #Accountancy #Sector #Chocolade #Cijferbabbels

Reeks: Cijferbabbels

Kristel Hermans 4 april 2023

Deel 3: Babbelmomenten in een boekjaar

Lees meer #Accountancy #Adviseren #Cijferbabbels #Inspiratie