#Sectoranalyse #Cijferbabbel #Personeel #Trends

Club Brugge trekt dan toch niet naar de beurs!

Een vergelijking van Belgische topclubs

Paul Hermans 25 maart 2021

Club Brugge trekt dan toch niet naar de beurs!

Club Brugge trekt dan toch niet naar de beurs. Dit is voor ons de ideale aanleiding om even in de cijfers van Belgische topclubs te duiken.

Het prestigieuze rapport “Deloitte Football Money League 2021” vermeldt dat de top 20 voetbalclubs in de wereld, samen 8,2 miljard euro gegenereerd hebben in het seizoen 2019/2020, wat een verschil maakt van -12% ten opzichte van het vorige seizoen, dat 9,3 miljard euro mocht optekenen.

2021 Money top 20 clubs
Bron : https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/articles/deloitte-football-money-league.html

Dit zijn toch waanzinnige cijfers ?

Benieuwd hoe dit zich in België vertaalt ?

Het artikel rond het financieel reilen en zeilen van het Belgisch profvoetbal vermeldt : “Financieel staan bijna alle profclubs er slecht voor met jaarlijkse verliezen en hoog oplopende schulden. In 2019 stapelden de verliezen in de Pro League zich op tot een totaal van 87 miljoen euro; slechts 5 van de 24 profclubs zijn niet verlieslatend. Bij 14 clubs bedroeg het verlies zelfs meer dan een miljoen euro; 4 clubs hebben een negatief eigen vermogen en zijn dus virtueel failliet. De totale schuld van het Belgisch voetbal is opgelopen tot meer dan 200 miljoen euro”

Deze berichtgeving is natuurlijk al niet meer zo optimistisch, vandaar dat het eens interessant is om in de cijfers te duiken. Je kunt dit zelf voor iedere profclub in België gaan bekijken. Ja, inderdaad, ook voor diegene waar jij een superfan van bent 😊 !

Ben je geen cijfertechneut? Geen probleem, Intellifin is juist gemaakt om cijfers te vertalen in mensentaal. We nemen je graag bij de hand, en je zult zien, dat ook jij op het einde van dit artikel helemaal mee bent en zelf aan de slag kunt gaan om jouw club onder de loep te nemen. Fantastisch toch ?

Inkomsten uit TV-gelden, tickets en sponsering volstaan meestal niet om de exuberante loonkosten te financieren

Professionele voetbalclubs hebben zeer hoge loonkosten. Wist je dat het gemiddelde brutojaarloon van een Belgische voetballer in hoogste klasse ongeveer 330.000 euro per jaar is, dit is hoger dan het loon van de Franse president [1].

De inkomsten uit TV-gelden, tickets en sponsoring volstaan meestal niet om deze loonkosten te financieren. Om een positieve cashflow te genereren moeten de clubs meerwaarden realiseren op hun transfers. Dat vereist de doorstroming van talentrijke jongeren en een uitgekiend transferbeleid.

We gaan hier uiteraard niet debatteren over het beleid van de Belgische clubs, maar laten zien dat je de cijfers van eender welk Belgisch bedrijf, dus ook de professionele voetbalclubs, met elkaar kan vergelijken.

Je neemt onze zoekmotor, de Smart Screener, erbij en zoekt op Nacebelcode “93121- Activiteiten van voetbalclubs”

We zoeken op de volledig jaarrekeningschema’s om enkel de grote clubs op te zoeken. Uiteraard kunnen ook bedrijven met verkorte jaarrekeningschema’s vergeleken worden.

Onze Smart Screener toont dat er 11 professionele voetbalclubs in aanmerking komen :

Screenshot 1 Smart Screener

Dit zijn de clubs waar we op uitkomen :

Screenshot 2 Smart Screener

Wij hebben er de zeven grootste uitgekozen om met elkaar te vergelijken.

 • Club Brugge
 • Grensverleggend (Zulte-Waregem)
 • Koninklijke Athletiek Associatie Gent - Voetbalafdeling
 • Koninklijke Voetbalvereniging Oostende
 • Royal Sporting Club Anderlecht
 • Sporting Du Pays De Charleroi
 • Standard De Liege

Hoe zit het met de cijfers van Club Brugge?

Laat ons nu eens in de cijfers duiken en ons afvragen hoe Club Brugge op cijfervlak presteert.

Zoals we allemaal weten, hebben ook de voetbalclubs last van coronacrisis en valt een belangrijk deel van de inkomsten (o.a. uit ticketing) weg, dit komt op een 25% van de omzet. Gelukkig lopen de andere inkomsten gewoon door.

Als we onze zeven clubs nemen en hun aandeel in de omzet en nettowinst bekijken, zien we het volgende :

Screenshot 3 aandeel in de sector

Conclusie uit deze grafieken :

 • Van de totale omzet van deze zeven clubs gaat in 2020 bijna 30% naar Club Brugge. In 2016 was dat nog maar 21%.
 • Wat betreft de totale nettowinst is het aandeel van Club Brugge nog veel hoger, nl. 74%.

De loonkosten nemen het grootste deel van de algemene kosten voor hun rekening

Laat ons nu eens kijken naar de kosten. Zoals hierboven al beschreven, behappen de loonkosten het grootste deel van de algemene kosten.

Eerst gaan we kijken naar het aantal personeelsleden van iedere club :

Screenshot 4 aantal personeelsleden

Conclusie uit deze grafiek : Interessant gegeven, we zien dat Anderlecht, met een veel lagere omzet (51 miljoen t.o.v. 71 miljoen), bijna dubbel zoveel personeelsleden heeft als Club Brugge.

Wat betreft de brutowinst en personeelskost per personeelslid:

Screenshot 5 brutowinst per personeelslid Screenshot 6 personeelskost

Conclusie uit deze grafieken :

 • We kunnen concluderen dat de brutowinst per personeelslid bij Club Brugge niet alleen veel hoger is dan bij Anderlecht, maar de hoogste is van al deze clubs.
 • Zoals al eerder aangegeven is de gemiddelde personeelskost (voetballers en andere personeelsleden) zeer hoog in vergelijking met de gemiddelde lonen in ‘normale’ bedrijven. Deze personeelskosten zijn in veel bedrijven een bepalende factor voor de rentabiliteit, zoals je hieronder in de grafiek kunt zien.

Het verschil tussen de brutowinst en de kost per personeelslid noemen we het personeelsrendement. Hoe hoger dit cijfer, hoe beter.

Screenshot 7 personeelsrendement

Conclusie uit deze grafiek : Bij een aantal topclubs is dat cijfer negatief in boekjaar 2020 en dat is uiteraard niet lang houdbaar.

Clubs met het hoogste personeelsrendement realiseren ook de hoogste rentabiliteit over het eigen vermogen

En wat valt er nog op?

De clubs met het hoogste personeelsrendement realiseren ook de hoogste rentabiliteit over het eigen vermogen:

Screenshot 8 rentabiliteit eigen vermogen

Noot: Grensverleggend (Zulte-Waregem) en Anderlecht hebben geen cijfer voor de rentabiliteit eigen vermogen omdat zij in 2020 een negatief eigen vermogen hebben.

Die rentabiliteit van het eigen vermogen is één van de beoordelingscriteria om een goed presterend bedrijf te onderscheiden van een minder goed bedrijf. Het geeft aan hoeveel winst het bedrijf genereert in verhouding tot de inbreng van de aandeelhouders (nettowinst/eigen vermogen). Deze ratio geeft de opbrengst van het kapitaal van de eigenaars voor dit jaar.

Laat dit nu net zijn waar beleggers op letten!

Geïnspireerd door dit artikel ?

Heb jij een favoriete club of onderneming die je eens wilt bekijken ?

Jij kan zelf aan de slag met onze Ondernemingsradar en zelf bedrijven (ook KMO’s) beoordelen en vergelijken! Het enige wat je moet doen, is klikken op gratis testaccount en je kunt meteen aan de slag.

Wij wensen jou alvast veel plezier ermee en laat ons zeker weten tot welke conclusies jij bent gekomen.

Nòg meer insights?

Een pleidooi voor de bespreking van de jaarcijfers

Kristel Hermans 23 april 2021

Onlangs vroeg ik in een webinar aan de aanwezige accountants: ‘Hoeveel keer per jaar zit jij samen met je klanten ?

Ik was content om te horen dat de meeste accountants minimaal één keer per jaar en dat zelfs een derde meerdere keren per jaar samenzit met hun klanten.

Dit is wat ik wil bereiken, samen met onze tool: dat ondernemers inzicht krijgen in hun cijfers én dat ze die krijgen van hun favoriete cijferberoeper.

Lees meer #Cijferbabbel #Accountancy #Adviseren

5 tips om de samenwerking met je klant te boosten

Kayo Quintens (Octopus) & Kristel Hermans 10 februari 2021

Een solide samenwerking opbouwen met je klanten, ook als accountant is het een slimme zet. Goed voor een aangename werksfeer én optimale efficiëntie. Je vermijdt btw-pieken. Je ontvangt tijdig alle nodige documenten. Je bent altijd up-to-date. En je geeft nóg makkelijker gericht advies. Want jij weet precies wat de onderneming nodig heeft.

Lees meer #Accountancy #Trends #Adviseren