#Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Cashflow #Sectoranalyse

Wat leert de resultatenrekening?

Deel 4: cashflow primeert op winst

Paul Hermans 30 augustus 2021

Wat leert de resultatenrekening? Deel 4: cashflow primeert op winst

Cashflow primeert op winst

Een bedrijf dat winst maakt ziet soms het bedrag op de bankrekening afnemen. Veel ondernemers hebben moeite om dat te begrijpen. Er is minder geld terwijl het een goed jaar was.

De kasstroomanalyse toont waar het geld naar toe is gegaan.

De kasstroom wordt samengesteld uit data van de resultatenrekening, de balans en extra gegevens bijv. uit de toelichtingen tot de jaarrekening.

In eerste instantie wordt de bruto-kasstroom berekend door de nettowinst, de afschrijvingen en provisies op te tellen. Afschrijvingen en provisies zijn wel kosten maar geen uitgaven en zijn dus niet uit de kas gegaan.

🌍 VOORBEELD
Afbeelding8 Afbeelding9

In dit voorbeeld maakt het bedrijf winst maar heeft het toch minder cash op het einde van het boekjaar, o.m. door nieuwe investeringen en de uitkering van winst.


De kasstroom kan verder gedetailleerd worden in de operationele kasstroom die afkomstig is uit de bedrijfsactiviteit, de cashflow uit investeringsactiviteiten en de cashflow uit financieringsactiviteiten.

Het eindresultaat is altijd het verschil op de post ‘Beleggingen en liquide middelen’ tussen het begin en het einde van het boekjaar.

Nòg meer insights?

Wat leert de resultatenrekening?

Deel 5: wijzigingen in verkoopmarge

Paul Hermans 9 september 2021

Een kleine verhoging of verlaging van de verkoopmarge kan de winst sterk doen toe- of afnemen.

Elke wijziging van de verkoopmarge heeft een hefboomeffect op de nettowinst. Daarom hou je best de evolutie van de verkoopmarge nauwlettend in het oog houden!

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Groei

Wat leert de resultatenrekening?

Deel 3: personeelsrendement

Paul Hermans 23 augustus 2021

In de resultatenrekening vind je de totale personeelskosten. Het is interessant om die als een percentage van de omzet te zien. Vroeger beperkte de analyse van de personeelskosten zich daartoe.

We kunnen dat percentage ook vergelijken met andere bedrijven. Maar de interpretatie van zo’n percentage is moeilijk.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Groei #Sectoranalyse #Personeel