#Sectoranalyse #Trends

Brouwerijen

Kristel Hermans 11 juli 2018

Brouwerijen

Tijdens het WK voetbal zijn er heel wat pintjes geserveerd. Maar hoe doen de Belgische brouwers het eigenlijk? Om dit te weten te komen hebben we een concurrentiestudie gemaakt voor een aantal grotere Belgische brouwers.

In de biersector zijn er drie spelers van wereldformaat: AB Inbev, Carlsberg en Heineken. AB Inbev is wereldwijd nummer één, Heineken is marktleider in West-Europa, Carlsberg mikt op Oost-Europa en Rusland.

De bierconcerns zijn ontstaan uit fusies van lokale brouwers en hebben in de verschillende markten een ander imago. AB Inbev probeert wereldwijd de merken Budweiser, Becks en Stella Artois ingang te doen vinden. Carlsberg tracht hetzelfde te doen voor de merken Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 en als speciaal bier Grimbergen.

De groei van de groten in de sector is vooral een gevolg van de vele overnames en fusies, waardoor het aantal brouwerijen fors is gedaald. Op wereldschaal is er nog veel consolidatie te verwachten. Een overname kan toegang tot nieuwe markten verschaffen.

In de westerse landen daalt het bierverbruik en is er bovendien een tendens om meer dranken thuis te gebruiken. In de groeilanden neemt het verbruik van westerse dranken toe.

Het aantal kleine producenten van speciale bieren neemt daarentegen toe. Dat is voor een groot stuk te danken aan de verspreiding van de vakkennis via het internet. De kleine spelers wisselen ook hun ervaringen uit. Maar als ze veel succes hebben zijn ze vaak een overnameprooi voor de groten. Ze kunnen hun bier ook elders laten produceren, zodat ze geen grote investeringen moeten doen. Zo is er de 'Proef' brouwerij (bvba Andelot uit Lochristi), die speciaal uitgerust is voor het ontwikkelen en produceren van bieren voor anderen.

De bierconcerns zijn ontstaan uit fusies van lokale brouwers en hebben in de verschillende markten een ander imago. De groei van de groten in de sector is vooral een gevolg van de vele overnames en fusies, waardoor het aantal brouwerijen fors is gedaald. In de westerse landen daalt het bierverbruik en is er bovendien een tendens om meer dranken thuis te gebruiken. In de groeilanden neemt het verbruik van westerse dranken toe.

Welke trends zien we?

Alhoewel de bierconsumptie in België ieder jaar daalt, zien we dat de groep van deze brouwers ieder jaar erin slaagt om te groeien en meer omzet te maken.

Evolutie van de totale omzet

De gemiddelde winstmarge is eerder laag en schommelt de laatste jaren tussen de 2% en 3%. We zien grote verschillen tussen de verscheidene brouwers bijv. Duvel Moortgat heeft een royale nettowinstmarge van 16,5%, terwijl Haacht het moet doen met 2,6%.

Nettowinstmarge

Hoe verhouden de bedrijven zich t.o.v. elkaar

Winstmarge efficientie rentabiliteit en groei

Op de x-as staat de nettowinstmarge en op de y-as de omloopsnelheid van het totaal actief. Hoe hoger rechts in het diagram, hoe hoger de rentabiliteit van de totale activa. De grootte van het ballonnetje heeft ook een betekenis: hoe groter het ballonnetje hoe sneller de groei van de omzet. De kleur geeft het personeelsrendement weer: groen is uitstekend, rood is zwak.

In de sectorgrafiek ziet u in één oogopslag de positie van de verschillende brouwerijen t.o.v. elkaar. De rentabiliteit van het totaal actief wordt ontleed in twee factoren: nettowinstmarge en globale efficiëntie (omloopsnelheid). De grootte van het ballonnetje staat voor de omzetgroei en de kleur voor het personeelsrendement.

Met een gemiddelde nettowinstmarge over de laatste jaren van meer dan 15% zijn Brouwerij Lindemans en Duvel Moortgat zeer rendabel.

U ziet onmiddellijk dat de meest rechts gesitueerde bedrijven (de rendabelste) overwegend donkergroen kleuren. Zij hebben dus het hoogste personeelsrendement. Of men kan het ook omgekeerd lezen: de bedrijven met het hoogste personeelsrendement zijn in deze sector het meest rendabel.

Wat valt op?

Verkoopmarge

De mediaan van de verkoopmarge ligt rond 77%. De verkoopmarge is de omzet verminderd met de directe aankoopkosten (in dit geval de kosten om het bier te brouwen). Brouwerij Lindemans heeft de laagste verkoopmarge van de groep (64,9%) en Brouwerij Roman de hoogste (82,1%).

Als we verder in de cijfers duiken en we kijken naar de uiteindelijke nettowinstmarge dan zien we dat het bedrijf met de laagste verkoopmarge eindigt met één van de hoogste nettowinstmarges (Brouwerij Lindemans: 15,2%). De verkoopmarge heeft dus weinig invloed op de uiteindelijke winstgevendheid.

Nettowinstmarge2

Waarin zit het verschil tussen deze brouwerijen?

De winstgevendheid vloeit niet voort uit de verkoopmarge maar uit de efficiëntie van het personeel of het personeelsrendement. Dit personeelsrendement bestaat uit twee factoren: de brutowinst per personeelslid en de kost per personeelslid. M.a.w. hoeveel brengt een werknemer op en hoeveel kost een werknemer. En we zien dat de rendabele bedrijven, Brouwerij Lindemans en Duvel Moortgat, de hoogste brutowinst per personeelslid en het hoogste personeelsrendement hebben.

Brutowinst per personeelslid Personeelskost per personeelslid Personeelsrendement

Conclusie

De prestatie van de verschillende brouwers is het meest afhankelijk van het personeelsrendement. De rendabele bedrijven hebben de hoogste brutowinst per personeelslid. Dit is ook logisch. De verkoopmarge is afhankelijk van de verkoopprijs en de kostprijs van de grondstoffen. Deze laatste is voor de meeste brouwers ongeveer dezelfde. Het verschil wordt gemaakt door het personeelsrendement, het verschil tussen de brutowinst en de kost van een werknemer.

Intellifinsectoranalyse: Brouwerij Haacht, Brouwerij Lindemans, Brouwerij Roman, Duvel Moortgat, Het Anker, Palm Cijfers boekjaar 2013-2017.

Maak vergelijkingen, sectoranalyses en concurrentiestudies

Met de Ondernemingsradar van Intellifin analyseert u bedrijven, maakt u vergelijkingen en sectoranalyses.

Zelf ontdekken? Vraag uw gratis kennismakingslogin voor 14 dagen aan.

Nòg meer insights?

Proactief advies. Hoe begin je eraan?

Kristel Hermans 31 juli 2018

Ondernemers helpen, bijstaan en advies geven hoort bij de job van accountant. Maar ondernemers verwachten steeds meer dat adviseurs meedenken, zelf met tips komen en vooruit denken. Deze proactieve adviesverlening integreert u niet op een-twee-drie in uw kantoor. Dikwijls zijn daarvoor een aantal stappen nodig en gaat er enige tijd overheen.

Lees meer #Accountancy #Adviseren #Tips&Tricks

Notarissen profiteren van hogere vastgoedprijzen

Paul Hermans 18 april 2018

Notarissen hebben wettelijk vastgelegde erelonen. Het grootste deel van de inkomsten komt van de verkopen van gronden en gebouwen. De voorbije decennia stegen de prijzen van de onroerende goederen sterk. Vooral gronden, die alsmaar schaarser worden, zijn peperduur geworden. Maar de prijzen verschillen natuurlijk per regio. In Wallonië zijn de onroerende goederen gemiddeld meestal goedkoper.

Lees meer #Sectoranalyse #Trends