Samenwerken met je klant

Seminarie

Oké, ik schrijf me in
Van idee naar financieel plan

Wettelijk verplichte uitkeringstesten, hoe begin je eraan?

Een bv die uitkeert aan aandeelhouders is wettelijk verplicht een nettoactief- en liquiditeitstest uit te voeren. Deze testen hebben tot doel de belangen van de schuldeisers te beschermen. Het voortbestaan van de onderneming mag immers niet in het gedrang komen als gevolg van de uitkering.

Inhoud

Een prognose maken voor de liquiditeitstest is een noodzaak, maar hoe begin je nu hier aan?
Bij een uitkering in een bv moet je een summier businessplan opstellen, waarin je rekening houdt met prognoses en projecties. Dat plan moet minstens lopen tot 12 maanden na de datum van betaling.

Wie geld wil uitkeren moet dus even nadenken over de nabije toekomst en er zijn visie over geven.

Het berekenen van de toekomstige cijfers is echter geen sinécure. Maar hiervoor kan je hulp van de Ondernemingsradar inschakelen:

  • Eenvoudig hypotheses doorrekenen naar de volgende jaren
  • Elke toekomstprognose wordt omgezet in een journaalpost
  • Uitgaand van de cijfers van het laatste beschikbare boekjaar

Het resultaat is een businessplan dat niet alleen aan de liquiditeitstest voldoet, maar dat ook door de bedrijfsleiding wordt ervaren als een nuttig instrument omdat het inzicht bijbrengt.

Zo maak je als accountant van een nieuwe wettelijke verplichting gebruik om nog betere service te leveren.

In deze sessie creëren we een uitkeringsrapport vanuit een koppeling met je boekhouding.